Aktuality ze sboru a obce

Pozvánka na plesPozvánka na pálení čarodějnicSběr šrotuZemřel Roman Býček
Dne 19.3.nás navždy opustil bratr Roman Býček.
Členem sboru dobrovolných hasičů byl 34.let.
Po svém vstupu v roce 1985 se aktivně zapojil do soutěžního družstva, které 13x za sebou zvítězilo v okrskové soutěži.
Po skončení sportovní činnosti přispíval sponzorskými dary na akce pořádané SDH.

Čest jeho památce.

Oslavy 100 let od založení republiky

Dne 27.10.2018 jsme společně s myslivci položili věnec k pomníku padlých.
Poté byla zasazena lípa svobody.
Starosta obce Slatina nad Zdobnicí převzal od hasičů pamětní medaili.
Ve večerních hodinách jsme se připojili k výzvě zapálení Masarykovy vatry.
Přes počáteční rozpaky jak to bude s počasím se akce vydařila. Lampionového průvodu se zúčastnilo přes 60 občanů s dětmi. Vatra byla zapálena tak jako za první republiky nad Jaršovým křížem.
Slatinští hasiči se tak postarali o důstojné zakončení oslav 100 let od založení republiky.

Příloha: fotogalerie

Velitelský den

V sobotu 20.10.2018 se konal na Rychnovské stanici hasičského záchranného sboru veliteský den, jedná se o proškolení velitelů jednotek obcí.
Téma velitelského dne byla první pomoc. Školení bylo rozděleno na část teoretickou a část praktickou, které se účastnili posádky Rychnovské zdravotnické služby, hasiči byli seznámeni s jednotnými postupy při zásahu, byli seznámeni s AED ( automatický externí defibrilátor) a v praxi si vyzkoušeli zdravotní pomoc při zástavě srdce.
Za naší jednotku se zúčastnili 3 členové.

Příloha: fotogalerie

Zemřel Josef Hovad


Josef Hovad
(+ 15.6.2018)


V pátek 15.6.2018 před polednem nás zastihla smutná zpráva.
Do hasičského nebe odešel Jenda Hovadů jak jsme mu my bratři hasiči říkali. Bratr Josef Hovad byl členem sboru 64.let. Jako člen výboru byl dlouholetým jednatelem sboru.
Za jeho obětavou práci pro sbor byl oceněn medailí Za zásluhy.

Čest jeho památce.


Archiv aktualit ZDE >>
© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz