Aktuality ze sboru a obce

Zemřel Miloslav Kubíček


Ve čtvrtek 22. října náš sbor zasáhla další rána, do hasičského nebe odešel další člen našeho sboru bratr Miloslav Kubíček.
Do sboru vstoupil v roce 1973. Po svém otci převzal starost o hasičskou techniku v horní zbrojnici.
Do výboru byl zvolen v roce 1977, od roku 1987 do roku 2010 byl členem revizní komise.
Bratr Miloš Kubíček byl aktivním členem sboru, svědomitě se staral o svěřenou techniku. Pod jeho rukama ožila nejstarší motorová stříkačka na našem okrese, se kterou jsme se předvedli na soutěži veteránů v Pekle nad Zdobnicí.
Za svou práci pro sbor byl oceněn medailí Za zásluhy.

Čest jeho památce.

Zemřel Aleš Vondra


S hlubokým zármutkem v srdci jsme přijali zprávu, že nás v neděli 18. října navždy opustil nejstarší člen našeho sboru bratr Aleš Vondra.
Členem sboru se stal před sedmdesáti lety v roce 1950. Hned za dva roky byl zvolen do výboru sboru, v kterém pracoval s malými přestávkami 30 let. Aktivně se účastnil preventivních kontrol v obci.
Při oslavách 100 let sboru byl členem družstva, které provádělo zásah ruční stříkačkou.
Za svou práci ve sboru mu bylo uděleno čestné uznání okresního výboru hasičů v Rychnově nad Kněžnou.

Čest jeho památce.

Pozvánka na plesPozvánka na pálení čarodějnicSběr šrotuZemřel Roman Býček
Dne 19.3.nás navždy opustil bratr Roman Býček.
Členem sboru dobrovolných hasičů byl 34.let.
Po svém vstupu v roce 1985 se aktivně zapojil do soutěžního družstva, které 13x za sebou zvítězilo v okrskové soutěži.
Po skončení sportovní činnosti přispíval sponzorskými dary na akce pořádané SDH.

Čest jeho památce.

Oslavy 100 let od založení republiky

Dne 27.10.2018 jsme společně s myslivci položili věnec k pomníku padlých.
Poté byla zasazena lípa svobody.
Starosta obce Slatina nad Zdobnicí převzal od hasičů pamětní medaili.
Ve večerních hodinách jsme se připojili k výzvě zapálení Masarykovy vatry.
Přes počáteční rozpaky jak to bude s počasím se akce vydařila. Lampionového průvodu se zúčastnilo přes 60 občanů s dětmi. Vatra byla zapálena tak jako za první republiky nad Jaršovým křížem.
Slatinští hasiči se tak postarali o důstojné zakončení oslav 100 let od založení republiky.

Příloha: fotogalerie

Velitelský den

V sobotu 20.10.2018 se konal na Rychnovské stanici hasičského záchranného sboru veliteský den, jedná se o proškolení velitelů jednotek obcí.
Téma velitelského dne byla první pomoc. Školení bylo rozděleno na část teoretickou a část praktickou, které se účastnili posádky Rychnovské zdravotnické služby, hasiči byli seznámeni s jednotnými postupy při zásahu, byli seznámeni s AED ( automatický externí defibrilátor) a v praxi si vyzkoušeli zdravotní pomoc při zástavě srdce.
Za naší jednotku se zúčastnili 3 členové.

Příloha: fotogalerie

Zemřel Josef Hovad


Josef Hovad
(+ 15.6.2018)


V pátek 15.6.2018 před polednem nás zastihla smutná zpráva.
Do hasičského nebe odešel Jenda Hovadů jak jsme mu my bratři hasiči říkali. Bratr Josef Hovad byl členem sboru 64.let. Jako člen výboru byl dlouholetým jednatelem sboru.
Za jeho obětavou práci pro sbor byl oceněn medailí Za zásluhy.

Čest jeho památce.


Archiv aktualit ZDE >>
© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz