Námětová cvičení


Taktické cvičení 4.9.2019 - Tunel

Naše jednotka s 5 členy se zúčastnila taktického cvičení Tunel 2019.
1) Cíl cvičení:
* Procvičení transportu věcných prostředků a zraněných osob v nepřístupném terénu.
* Zřízení nouzového (náhradního spojení) za pomoci přenosného digitálního převaděče.
* Procvičit zřízení konverze radiového signálu (analogový signál – digitální signál).
* Procvičit manipulaci a obsluhu s technickými prostředky určenými pro převoz materiálu a zraněných osob po železnici (kolejový vozík).

2) Téma cvičení:
* Taktické cvičení – Transport věcných prostředků a zraněných osob v nepřístupném terénu.
- Zřízení nouzového (náhradního) radiového spojení z místa zásahu.

3) Místo provedení:
* Železniční tunel e.č. 155, na železniční trati č. 023, Vamberk - Rokytnice v Orlických horách.
* GPS: 50,1604092N, 16.4104900E.

Více informací v přiloženém souboru

Příloha: Fotogalerie
Příloha: Dokument - Plán cvičení


Taktické cvičení středa 16.12.2015, 10:00 hod.

Požár zemědělského objektu v areálu firmy ZDOBNICE a.s. ve Slatině nad Zdobnicí

Cíl cvičení:
1. Ověřit postup personálu v případě vzniku požáru v zemědělském areálu ZDOBNICE a.s.
2. Ověřit množství a kvalitu poskytnutých informací pro VZ od provozního personálu ZDOBNICE a.s.
3. Procvičit dovednosti příslušníků při likvidaci požáru se souběžně prováděnou evakuací skotu ve firmě ZDOBNICE a.s.
4. Procvičit komunikaci mezi VZ a veliteli jednotlivých jednotek pomocí RDST.
5. Ověřit schopnost velitelů jednotlivých jednotek jak analyzovat možná nebezpečí při likvidaci požáru v zemědělském zařízení.
6. Seznámení příslušníků a zasahujících členů dobrovolných jednotek se stavebním a funkčním řešením objektů a provozů v zemědělském areálu.
7. Ověření znalostí a dovedností příslušníků a členů JPO při vytvoření funkčních čerpacích stanovišť z požární nádrže, volného vodního zdroje a hydrantové sítě.

Zúčastněné složky PO:
Jednotka HZS KHk - Stanice Rychnov nad Kněžnou
Jednotka PO Města Rokytnice v Orlických horách
Jednotka PO Obce Slatina nad Zdobnicí
Jednotka PO Obce Pěčín

Příloha: Fotogalerie
Příloha: Video

Taktické cvičení 27.9.2013

Jednalo se o cvičení v naší základní škole.
Námětem byl požár v kabinetu v prvním patře. Nejprve zahájil personál školy evakuaci z nezasažených prostor a prováděl hašení pomocí ručních hasících přístrojlů. Dále byl nasazen jeden vysokotlaký proud, pokračovalo se s evakuací pomocí vyváděcích masek a výškové techniky.
Po likvidaci požáru byla budova odvětrána pomocí přetlakové ventilace.
Cvičení se zúčastnily jednotky v 1.stupni.

Seznam zúčastněných složek PO/IZS:
HZS KHK-PS Rychnov nad Kněžnou
CAS 20/3500/300-S2R
JPO Slatina nad Zdobnicí
CAS 20/4600/300-S2R
JPO Rokytnice v Orlických horách
CAS 32/8000/400-S3R
Volkswagen Transporter 4x4

Příloha: Fotogalerie
Příloha: Video
Orlicky.net

Cvičení Stěnava 2011 v Broumově

Projekt příhraniční spolupráce nebyl zaměřen pouze na vybavení sborů mobilní technikou, ale i na vzájemnou spolupráci sborů při česko-polské hranici.
V pátek 9. září se dostavily složky IZS v Broumově, aby v prostorách firmy VEBA Olivětín uskutečnily společné cvičení.
Podle plánu se dostavily jednotky SDH, které v rámci programu obdržely nová auta, příslušníci HZS, zdravotníci a policie. Účastníci plnili řadu rozmanitých úkolů, jako například hašení požáru, vyhledávání a evakuace osob, dálková doprava vody, stavba norných stěn, práce na vodě a také pod hladinou. Kromě hasičské techniky se na provádění cvičení podílel i vrtulník.
Naše jednotka měla za úkol podílet se na dálkové dopravě vody, kterou zásobovala zasahující cisterny a plnila povodňové vaky.
Činnost cvičících sledovali čelní představitelé hasičských orgánů z polské a naší strany v čele s generálním ředitelem HZS gen. Miroslavem Štěpánem, ředitelem HZS Královéhradeckého kraje plk. Františkem Menclem. Dobrovolné hasiče zastupoval ústřední starosta SHČMS ing. Karel Richter. Delegaci krakkého úřadu vedl hejtman Bc. Lubomír Franc.

Příloha: Fotogalerie
Příloha: Video

NOČNÍ NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ PAHOREK 1

ZÁCHRANA A EVAKUACE OSOB Z OHROŽENÝCH OBLASTÍ POSTÍŽENÝCH MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI

klikni Cílem bylo prověření a secvičení JSDH 4. okrsku se zaměřením na záchranu a evakuaci osob z ohrožených oblastí postižených mimořádnými událostmi.
V nočních hodinách z 18.6. na 19.6.2010 v katastru obce Rybná nad Zdobnicí – Dolní Rybná, louka v lesním porostu v bezprostřední blízkosti řeky Zdobnice a chatové osady Pekelec.
Koordinace sil a prostředků v ohrožené oblasti, se zaměřením na evakuaci osob, pátrací akci po pohřešovaných osobách, spojovou službu, práci ve vodě, výstavby stanového tábora pro evakuované osoby, zajištění sociálního zázemí včetně stravy, zdravotnické péče a to ve ztížených pracovních podmínkách v neznámém terénu za umělého osvětlení.

Jednotka po příjezdu na místo byla rozdělena do skupin.Skupina pátrací vyhledávala osoby v lesním prostoru 500x2000 metrů.
Druhá skupina vytvořila za pomocí lezeckého vybavení lanovku přes řeku Zdobnici po které se evakuovali osoby na druhý břeh.
Třetí skupina za pomocí pytlů s pískem přehradila řeku Zdobnici.

Naše účast - deset členů jednotky s vozidly DA-8 Avia + PV3S TA-L3Z.

Příloha: Video z nočního cvičení
Příloha: fotogalerie ZDE

Lezecký výcvik

klikni V neděli 12.4.2009 si naši členové vyzkoušeli na skále poblíž tábora Ymca základní lezecké praktiky a seznámili se s pravidly, kterými je potřeba se řídit, pokud nastane zásah a je u něho nutno využít lezecké vybavení.
Výcvikem nás provázel kolega z HZS Rychnov nad Kněžnou Zbyňek Kubíček, který je profesionálně vyškolen pro údržbu a práci s lezeckým materiálem.
Dobrovolníci si zkusili na závěr slanění ze skály pomocí lezecké výstroje, samozřejmostí bylo důkladné jištění.
Díky krásnému počasí se výcvik vydařil a příští výcvik lezců budeme věnovat záchraně druhé osoby.

Příloha: Video z výcviku
Příloha: 8 fotografií

Námětové cvičení - Zdobnice a.s.

klikni 30.září 2006
Hospodářské středisko Zdobnice a.s. ve Slatině nad Zdobnicí.


  Cíl: Prověření součinnosti cvičících jednotek při zásahu na zemědělské objekty. Prověřit akceschopnost jednotek, způsob vyhlášení poplachu prostřednictvím operačního střediska HZS Rychnov nad Kněžnou, ověřit dojezdové časy na místo konání, prvotní zásah cisternovými automobily, provedení průzkumu, rozvinutí a provádění dálkové dopravy vody způsobem od stroje ke stroji, prověření spojení, procvičení součinnosti jednotek PO, popularizace a propagace činnosti hasičů na veřejnosti.
  Téma: Hašení zemědělských objektů
  Námět cvičení: Vyhlášení poplachu v obci. Cesta k požáru a zahájení činnosti na požářišti. Činnost jednotek ve dvou bojových úsecích:
 1. bojový úsek: Zásah na kotelnu, po provedení průzkumu v zakouřených prostorách s použitím dýchací techniky, s použitím automobilních cisteren.
 2. bojový úsek: Zásah na sklad slámy dálkovou dopravou vody od stroje ke stroji.
  Jednotky PO:

  • 1. JSDHO Slatina nad Zdobnicí(CAS 25 a DA 12)
  • 2. JSDHO Doudleby nad Orlicí(CAS 25 a DA 12)
  • 3. JSDHO Rybná nad Zdobnicí (DA 12)
  • 4. JSDHO Merklovice (DA 12)
  • 5. JSDHO Peklo nad Zdobnicí (DA 12)
  • 6. JSDHP ESAB Vamberk (CAS 32 T815)
  • 7. JSDHO Vamberk (DA 12)
  • 8. JSDHO Záměl (DA 12)
  • 9. JSDHO Potštejn (CAS 25)
  • 10. JSDHO Pěčín (CAS 25)

  Způsob provedení: Ve 13.45 hodin vyhlásilo operační středisko HZS Rychnov nad Kněžnou poplach ve všech obcích sdružených v okrsku č. 4. (sirény, telefony, vysílačky). Sbory po dosažení potřebného počtu hasičů vyjely směrem k místu cvičení.
  1. bojový úsek: Po dojezdu na místo automobilní cisterny pokračovaly po hlavní cestě k hospodářskému středisku a zaujaly postavení u kotelny. Zasahující členové se vybavily dýchací technikou a po provedeném průzkumu prováděly hasební zásah. Druhá část cisteren zůstala v záloze. Průzkum a prvotní zásah prováděly jednotky JSDHO Slatina nad Zdobnicí a JSDH Doudleby nad Orlicí. Při průzkumu a zásahu použili hasiči dýchací techniku. Ostatní jednotky byly v záloze (ESAB Vamberk, Vamberk, Potštejn a Pěčín)
  2. bojový úsek: Jako první se dostavila domácí jednotka a od řeky u mostu ke mlýnu rozvinula první část dopravního vedení, na které se napojovaly další jednotky, v pořadí v kterém postupně dojížděly. Po dosažení potřebné vzdálenosti byla zahájena dálková doprava vody, která zásobovala dva útočné proudy C.
  Vodní zdroj: 1. bojový úsek: nádrže cisteren,2. bojový úsek: řeka Zdobnice pod mostem ke mlýnu
  Zhodnocení NC: O plánovaném cvičení byli velitelé zúčastněných jednotek předem seznámeni na schůzce, která byla svolána do Slatina nad Zdobnicí dne 22. září. Při této schůzce byli velitelé seznámeni s plánem cvičení a činností jednotlivých jednotek. Pro dálkovou dopravu nebylo přesně stanoveno pořadí nasazených jednotek, to mělo vycházet z pořadí, v jakém se jednotlivé jednotky dostaví. Přestože čas zahájení nebyl přesně stanoven, jednotky čekaly na signál a tak nebylo možné prověřit akceschopnost v jednotlivých obcích. Prověřit se podařilo jen dobu dojezdu a ukázalo se, že čas dojezdů odpovídá tabulkovým hodnotám.

Příloha: 6 fotografií

Námětové cvičení - ZŠ Slatina nad Zdobnicí

Dne 26. září 2005 proběhlo společné cvičení našeho sboru a příslušníků HZS Rychnov nad Kněžnou. Uskutečnilo se v místní základní škole a na programu byla evakuace školní budovy a ukázky první pomoci, spojené s besedou.

Příloha: 12 fotografií


Dálková doprava vody - cvičení okrsku v Potštejně 4.září 2004

hrad Potštejn   Cíl: Prověření součinnosti cvičících jednotek při zásahu na zříceninu středověkého hradu Potštejn. Prověření dálkové dopravy vody od stroje ke stroji. Prověření součinnosti jednotek PO a popularizace činnosti hasičů na veřejnosti.

  Téma: Hašení historického objektu.

  Námět cvičení: Vyhlášení poplachu v obci. Cesta k požáru a zahájení činnosti na požářišti. Provádění dálkové dopravy vody od stroje ke stroji.
  Místo: Zřícenina středověkého hradu Potštejn.
  Termín cvičení: 4. září 2001 od 14.00 hodin do 14.30 hodin
  Způsob provedení:
U třetí brány hradu Potštejn byl v 13.55 hodin zpozorován požár. V 14.00 byl vyhlášen poplach v Potštejně sirénou. Po zaznění poplašného signálu vyjely jednotky shromážděné u nádraží v Potštejně.Ve 14.00 hodin vyjely ve stanoveném pořadí jednotky sdružené v okrsku č. 4, aby zaujaly předem stanovené postavení a připravily se na dodávku vody. klikni Po zaujetí stanovené pozice na trase od vodního zdroje bylo rozvinuto dopravní vedení. V 14.08 byla zahájena doprava vody od prvního stroje (PS 12 JSDHO Slatina n. Zd.).
  Postupně byly zavodněno dalších 5 PS 12 a 2 CAS 32 T815 a jedna CAS 25.Dálková doprava vody byla ukončena v 14.26 hod. Poslední jednotka ukončila činnost v 14.30 hod.
  Aby bylo možné nasadit všechny jednotky PO sdružené v okrsku č. 4 byly upraveny vzdálenosti a s ohledem na převýšení pro jednotlivé stroje tak, že tlakový spád pro jednotlivé stroje nepřevyšoval 30 m vodního sloupce. Poslední jednotka (JSDHO Potštejn) rozvinula dopravní vedení 3 B, na které napojila rozdělovač, od kterého byla rozvinuta 3 útočná vedení 3 hadicemi C.
  Vodní zdroj: Rybník v Potštejně pod Brnou
  Meteorologická situace: Jasno, teplota 25 °C, slabý severozápadní vítr.
klikni   Zhodnocení NC: O plánovaném cvičení byli velitelé zúčastněných jednotek předem seznámeni na schůzce, která byla svolána do Potštejna dne 3. září. Při této schůzce bylo určeno pořadí jednotek a stanoveno místo umístění strojů při provádění dálkové dopravy. Bylo také rozhodnuto, že všechny jednotky shromáždí v 13.30 hod na cestě k nádraží v Potštejně.
  Opět byl sledován cíl, aby byla předvedena vlastní zásahovou činnost plynule bez časových ztrát způsobených nestejnými dojezdy jednotek při vyhlášení poplachu v místech jejich dislokace. Tato skutečnost ovlivnila zkrácení času výjezdu jednotek. Bylo snahou aby příjezd jednotek byl plynulý a rychlý. Po dobu výjezdu zastavili členové sboru z Potštejna provoz na silnici I. třídy č. 11 (asi na 2 minuty). Všechny cvičící jednotky měly mít původně stejnou výzbroj. Nakonec došlo ke změnám. JSDH Potštejn použila CAS 25, aby zajistila prvotní, okamžitý zásah s tím, že nádrž bude postupně doplňována hadicovým vedením.JSDHP ESAB Vamberk s CAS 32 T815 byla umístěna uprostřed trasy, aby sloužila jako vyrovnávací nádrž.
  Na schůzce velitelů dne 3. září oznámili zástupci JSDH Vamberk, že mají nepojízdný dopravní automobil DA 12 a použijí automobilní cisternu CAS 32 T 815. Jednotka zaujala pozici č. 6, to znamená mezi jednotkami ESAB Vamberk a SDH Merklovice. Voda z obou výše jmenovaných cisteren byla v první fázi použita k zavodnění horní části hadicového vedení. Ostatní jednotky se dostavily s dopravnímiautomobily stříkačkami PS 12.
  Po dobrém průběhu dálkové dopravy vody při námětových cvičení v Merklovicích r. 1998, v Doudlebách r.2000, a Vyhlídce r.2001, byly vybrány srovnatelně složité terénní podmínky. Doprava byla prováděna na 1250 m při převýšení 105 m. I tak byl tlakový spád oproti skutečné potřebě předimenzován s ohledem na vzdálenost a převýšení. K tomuto rozhodnutí vedla snaha dát možnost cvičit všem jednotkám PO sdruženým v okrsku č. 4. Dostavilo se celkem 70 hasičů s 6 PS 12, jednou CAS 25 a dvěma CAS 32. Vlastní doprava vody probíhala plynule bez problémů. Výstřik vody na proudnicích byl registrován za 8 minut od vyhlášení poplachu. Voda dopravovaná z rybníku se dostala k nejvýše umístěné jednotce za 9 minut od zahájení dopravy od jednotky č. 1(SDH Slatina n. Zd.)
  Rozvinování dopravního vedení bylo plynulé. Jednotky č. 1 - 4 tvořily vedení od shora, ve směru jízdy na své pozice. Tím, že postupně členové sborů vykládali hadice během jízdy na své pozice, odpadlo náročné ruční roznášení hadic. Při vlastní dopravě vody se nepodařilo jednotce na pozici č. 4 (SDH Peklo n. Zd.) nastartovat stříkačku. Museli hasiči propojit vedení napřímo. Protože v jejich úseku bylo minimální převýšení, jednotka č. 3 (SDH Rybná n. Zd.)dodávala vodu do cisterny jednotky č. 5 (SDH ESAB Vamberk) bez větších problémů.
Během prováděné dopravy vody nebyl zaznamenán žádný jiný rušivý moment.Během cvičení nedošlo k žádnému poškození strojů a materiálu.

   Hasiči před veřejností dokázali, jsou účinnou represivní složkou, která je schopna v krátké době účinně zasáhnout. Je ale nutné i tentokrát přiznat, že hodně času bylo ušetřeno tím, že hasiči o připravované akci věděli a bylishromážděni před vyhlášením poplachu na jednom, nepříliš vzdáleném místě.

  Zúčasněné jednotky:
klikni
1. JSDHO Slatina nad Zdobnicí
2. JSDHO Doudleby nad Orlicí
3. JSDHO Rybná nad Zdobnicí
4. JSDHO Peklo nad Zdobnicí
5. JSDHP ESAB Vamberk
6. JSDHO Vamberk
7. JSDHO Merklovice
8. JSDHO Záměl
9. JSDHO Potštejn

  Výpočet a skutečnost: Dálková doprava probíhala na úseku dlouhém 1250 m při převýšení 105 m. To by při plánované dopravě 600 l/min. a sníženém provozním tlaku představovalo potřebu pěti strojů. Protože ale byly z pohnutek, které jsou uvedeny výše, nasazeny všechny jednotky PO sdružené v okrsku č. 4, byl teoretický tlakový spád použitelný pro ztráty třením a na převýšení při sníženém tlaku na 60 m vodního sloupce u všech zařazených strojů 440 m vodního sloupce oproti potřebným 130 m vodního sloupce. K dokreslení celého rozsahu činnosti si je třeba uvědomit, že na zaplnění celého dopravního vedení bylo zapotřebí 5.600 l vody. Doprava vody z rybníka trvala 18 minut. Teoreticky bylo dopraveno hadicovým vedením 10.800 l vody.

  Závěr: klikni Všechny zasahující jednotky se pro daný úkol připravily dokonale a výsledek nakonec překonal očekávání. Cvičení proběhlo plynule. Přestože jednotka č. 1 (SDH Slatina n. Zd.) měla v posledních fázích problémy (přehřátý stroj), podařilo se po snížení tlaku snížit i teplotu chladící kapaliny. Tak se podařilo zcela doplnit všechny zařazené cisterny. Naštěstí, jak se za několik minut ukázalo.
  Po ukončení cvičení bylo všem cvičícím hasičům připraveno občerstvení v hotelu Slavia v režii SDH Potštejn. Měl zde být, jako tomu bylo v minulosti pokaždé, proveden rozbor cvičení byl proveden v sále hotelu. To, že tento bod cvičení nebyl zcela naplněn rozhodl požár skladu slámy v Merklovicích, ke kterému musela většina cvičících jednotek odjet zasahovat.


© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz