Zásahy výjezdové jednotky v roce 2020

Rok 2020   Rok 2019   Rok 2018   Rok 2017   Rok 2016   Rok 2015   Rok 2014   Rok 2013   Rok 2012   Rok 2011   Rok 2010   Rok 2009   Rok 2008   Rok 2007   Rok 2006   Rok 2005   Rok 2004   Rok 2003

Pondělí 10.2.2020 14:32
Jednotka s CAS 20 S2R Terrno byla povolána na strom přes komunikaci III/3195 směrem na Javornici.
Provedeným průzkumem nebyl až do obce Javornice strom nalezen.
Jednotka se vrátila zpět na základnu.

Pátek 22.5.2020 17:23
Požár - Jednotka s CAS 20 S2R povolána na požár osobního automobilu v obci Javornice, po příjezdu na místo byla jednotka odeslána zpět na základnu, zahoření bylo malého rozsahu a bylo zlikvidováno před příjezdem jednotky.

Příloha: video

Čtvrtek 18.6.2020 18:10
Jednotka s CAS 20 Terrno a DA L1Z povolána do obce Dlouhá ves na likvidaci následků bleskových povodní.
Jednotka za pomoci dvou kalových čerpadel odsávala vodu ze třech rodinných domů.
Dále pomohla rozmísťovat protipovodňové pytle HZS KHK.
Další členové JSDH plnili se starostou obce a členy Mysliveckého sdružení pytle pískem v podniku Zdobnice a.s.

Příloha: video
Příloha: Fotogalerie

Pondělí 29.6.2020 9:05
DA L1Z s 6 členy jednotky povolána na zajištění objektů proti v niknutí vody z důvodu intenzivních dešťů.
Jednotka pomocí pytlů z pískem odkláněla tok vody od domů.
Dále bylo prováděno monitorování vodních toků a suchého poldru na obcí.

Příloha: Fotogalerie

Pátek 10.7.2020 19:26 Technická pomoc
CAS 20 S2R Terrno povolána na odstranění vzrostlého stromu ze střechy rodinného domu.
Jednotka při cestě k zásahu odstranila strom přes silnici III/3195 pomocí dvou motorových pil.
Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu povolala na místo lezeckou skupinu z HZS KHK UO Rychnov nad Kněžnou.
Ve spolupráci pomocí lezecké techniky byl strom pomalu pečlivě odřezáván po malých kouscích pomocí ŘMP, aby nedošlo k poškození objektu.

Poškozená střecha byla provizorně zajištěna pomocí plachty.
Jednotka dále zajistila osvětlení místa zásahu.

Příloha: video

Čtvrtek 28.7.2020 15:54 - požár lesního porostu
Jednotka s CAS 20 S2R Terrno povolána na požár lesního porostu v obci Pěčín.
Požár hrabanky o rozloze cca 100x100 metrů v těžké terénu.
Jednotka po příjezdu prováděla hašení pomocí 1 proudu C a dále dálkovou dopravu vody s CAS a 5000 litrů.


Příloha: video
Příloha: Fotogalerie

Středa 26.8.2020 16:37 - spadlý strom
Jednotka s CAS 20 Terrno povolána na zajištění místa po pádu stromu a přetržení elektrického vedení.
Spolupráce s HZS KHK UO Rychnov nad Kněžnou.

Příloha: video
Příloha: Fotogalerie

Sobota 3.10.2020 14:02
Jednotka s CAS 20 Terrno povolána na pád stromu na trať č.023, vlak před stromem dobrzdil.
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že nedošlo ke zranění osob ve vlaku, poté pomocí řetězové motorové pily odtranila strom z kolejí.
Spolupráce s HZS SŽDC.

Příloha: video
Příloha: Fotogalerie


© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz