Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Námětová cvičení

polygon22V neděli 18.9.2022 se členové výjezdové jednotky - nositelé dýchací techniky zúčastnili praktického výcviku na stanici HZS v Rychnově nad Kněžnou ve zkušebním polygonu.

Mohli jsme si tak vyzkoušet v praxi pohyb v zakouřeném a prostorově náročném prostředí.

tunel2019mNaše jednotka s 5 členy se zúčastnila taktického cvičení Tunel 2019.
1) Cíl cvičení:
* Procvičení transportu věcných prostředků a zraněných osob v nepřístupném terénu.
* Zřízení nouzového (náhradního spojení) za pomoci přenosného digitálního převaděče.
* Procvičit zřízení konverze radiového signálu (analogový signál – digitální signál).
* Procvičit manipulaci a obsluhu s technickými prostředky určenými pro převoz materiálu a zraněných osob po železnici (kolejový vozík).

2) Téma cvičení:
* Taktické cvičení – Transport věcných prostředků a zraněných osob v nepřístupném terénu.
- Zřízení nouzového (náhradního) radiového spojení z místa zásahu.

3) Místo provedení:
* Železniční tunel e.č. 155, na železniční trati č. 023, Vamberk - Rokytnice v Orlických horách.
* GPS: 50,1604092N, 16.4104900E.

Přílohy:
Download this file (Tunel2019.doc)Plán cvičení

zs 01Dne 26. září 2005 proběhlo společné cvičení našeho sboru a příslušníků HZS Rychnov nad Kněžnou.

Uskutečnilo se v místní základní škole a na programu byla evakuace školní budovy a ukázky první pomoci, spojené s besedou.

 

hradCíl: Prověření součinnosti cvičících jednotek při zásahu na zříceninu středověkého hradu Potštejn. Prověření dálkové dopravy vody od stroje ke stroji. Prověření součinnosti jednotek PO a popularizace činnosti hasičů na veřejnosti.

  Téma: Hašení historického objektu.

  Námět cvičení: Vyhlášení poplachu v obci. Cesta k požáru a zahájení činnosti na požářišti. Provádění dálkové dopravy vody od stroje ke stroji.
  Místo: Zřícenina středověkého hradu Potštejn.
  Termín cvičení: 4. září 2001 od 14.00 hodin do 14.30 hodin
  Způsob provedení:
U třetí brány hradu Potštejn byl v 13.55 hodin zpozorován požár. V 14.00 byl vyhlášen poplach v Potštejně sirénou. Po zaznění poplašného signálu vyjely jednotky shromážděné u nádraží v Potštejně.Ve 14.00 hodin vyjely ve stanoveném pořadí jednotky sdružené v okrsku č. 4, aby zaujaly předem stanovené postavení a připravily se na dodávku vody. hrad1Po zaujetí stanovené pozice na trase od vodního zdroje bylo rozvinuto dopravní vedení. V 14.08 byla zahájena doprava vody od prvního stroje (PS 12 JSDHO Slatina n. Zd.).
  Postupně byly zavodněno dalších 5 PS 12 a 2 CAS 32 T815 a jedna CAS 25.Dálková doprava vody byla ukončena v 14.26 hod. Poslední jednotka ukončila činnost v 14.30 hod.
  Aby bylo možné nasadit všechny jednotky PO sdružené v okrsku č. 4 byly upraveny vzdálenosti a s ohledem na převýšení pro jednotlivé stroje tak, že tlakový spád pro jednotlivé stroje nepřevyšoval 30 m vodního sloupce. Poslední jednotka (JSDHO Potštejn) rozvinula dopravní vedení 3 B, na které napojila rozdělovač, od kterého byla rozvinuta 3 útočná vedení 3 hadicemi C.
  Vodní zdroj: Rybník v Potštejně pod Brnou
  Meteorologická situace: Jasno, teplota 25 °C, slabý severozápadní vítr.
hrad2  Zhodnocení NC: O plánovaném cvičení byli velitelé zúčastněných jednotek předem seznámeni na schůzce, která byla svolána do Potštejna dne 3. září. Při této schůzce bylo určeno pořadí jednotek a stanoveno místo umístění strojů při provádění dálkové dopravy. Bylo také rozhodnuto, že všechny jednotky shromáždí v 13.30 hod na cestě k nádraží v Potštejně.
  Opět byl sledován cíl, aby byla předvedena vlastní zásahovou činnost plynule bez časových ztrát způsobených nestejnými dojezdy jednotek při vyhlášení poplachu v místech jejich dislokace. Tato skutečnost ovlivnila zkrácení času výjezdu jednotek. Bylo snahou aby příjezd jednotek byl plynulý a rychlý. Po dobu výjezdu zastavili členové sboru z Potštejna provoz na silnici I. třídy č. 11 (asi na 2 minuty). Všechny cvičící jednotky měly mít původně stejnou výzbroj. Nakonec došlo ke změnám. JSDH Potštejn použila CAS 25, aby zajistila prvotní, okamžitý zásah s tím, že nádrž bude postupně doplňována hadicovým vedením.JSDHP ESAB Vamberk s CAS 32 T815 byla umístěna uprostřed trasy, aby sloužila jako vyrovnávací nádrž.
  Na schůzce velitelů dne 3. září oznámili zástupci JSDH Vamberk, že mají nepojízdný dopravní automobil DA 12 a použijí automobilní cisternu CAS 32 T 815. Jednotka zaujala pozici č. 6, to znamená mezi jednotkami ESAB Vamberk a SDH Merklovice. Voda z obou výše jmenovaných cisteren byla v první fázi použita k zavodnění horní části hadicového vedení. Ostatní jednotky se dostavily s dopravnímiautomobily stříkačkami PS 12.
  Po dobrém průběhu dálkové dopravy vody při námětových cvičení v Merklovicích r. 1998, v Doudlebách r.2000, a Vyhlídce r.2001, byly vybrány srovnatelně složité terénní podmínky. Doprava byla prováděna na 1250 m při převýšení 105 m. I tak byl tlakový spád oproti skutečné potřebě předimenzován s ohledem na vzdálenost a převýšení. K tomuto rozhodnutí vedla snaha dát možnost cvičit všem jednotkám PO sdruženým v okrsku č. 4. Dostavilo se celkem 70 hasičů s 6 PS 12, jednou CAS 25 a dvěma CAS 32. Vlastní doprava vody probíhala plynule bez problémů. Výstřik vody na proudnicích byl registrován za 8 minut od vyhlášení poplachu. Voda dopravovaná z rybníku se dostala k nejvýše umístěné jednotce za 9 minut od zahájení dopravy od jednotky č. 1(SDH Slatina n. Zd.)
  Rozvinování dopravního vedení bylo plynulé. Jednotky č. 1 - 4 tvořily vedení od shora, ve směru jízdy na své pozice. Tím, že postupně členové sborů vykládali hadice během jízdy na své pozice, odpadlo náročné ruční roznášení hadic. Při vlastní dopravě vody se nepodařilo jednotce na pozici č. 4 (SDH Peklo n. Zd.) nastartovat stříkačku. Museli hasiči propojit vedení napřímo. Protože v jejich úseku bylo minimální převýšení, jednotka č. 3 (SDH Rybná n. Zd.)dodávala vodu do cisterny jednotky č. 5 (SDH ESAB Vamberk) bez větších problémů.
Během prováděné dopravy vody nebyl zaznamenán žádný jiný rušivý moment.Během cvičení nedošlo k žádnému poškození strojů a materiálu.

   Hasiči před veřejností dokázali, jsou účinnou represivní složkou, která je schopna v krátké době účinně zasáhnout. Je ale nutné i tentokrát přiznat, že hodně času bylo ušetřeno tím, že hasiči o připravované akci věděli a bylishromážděni před vyhlášením poplachu na jednom, nepříliš vzdáleném místě.

  Zúčasněné jednotky:
hrad3
1. JSDHO Slatina nad Zdobnicí
2. JSDHO Doudleby nad Orlicí
3. JSDHO Rybná nad Zdobnicí
4. JSDHO Peklo nad Zdobnicí
5. JSDHP ESAB Vamberk
6. JSDHO Vamberk
7. JSDHO Merklovice
8. JSDHO Záměl
9. JSDHO Potštejn

  Výpočet a skutečnost: Dálková doprava probíhala na úseku dlouhém 1250 m při převýšení 105 m. To by při plánované dopravě 600 l/min. a sníženém provozním tlaku představovalo potřebu pěti strojů. Protože ale byly z pohnutek, které jsou uvedeny výše, nasazeny všechny jednotky PO sdružené v okrsku č. 4, byl teoretický tlakový spád použitelný pro ztráty třením a na převýšení při sníženém tlaku na 60 m vodního sloupce u všech zařazených strojů 440 m vodního sloupce oproti potřebným 130 m vodního sloupce. K dokreslení celého rozsahu činnosti si je třeba uvědomit, že na zaplnění celého dopravního vedení bylo zapotřebí 5.600 l vody. Doprava vody z rybníka trvala 18 minut. Teoreticky bylo dopraveno hadicovým vedením 10.800 l vody.

  Závěr: hrad4Všechny zasahující jednotky se pro daný úkol připravily dokonale a výsledek nakonec překonal očekávání. Cvičení proběhlo plynule. Přestože jednotka č. 1 (SDH Slatina n. Zd.) měla v posledních fázích problémy (přehřátý stroj), podařilo se po snížení tlaku snížit i teplotu chladící kapaliny. Tak se podařilo zcela doplnit všechny zařazené cisterny. Naštěstí, jak se za několik minut ukázalo.
  Po ukončení cvičení bylo všem cvičícím hasičům připraveno občerstvení v hotelu Slavia v režii SDH Potštejn. Měl zde být, jako tomu bylo v minulosti pokaždé, proveden rozbor cvičení byl proveden v sále hotelu. To, že tento bod cvičení nebyl zcela naplněn rozhodl požár skladu slámy v Merklovicích, ke kterému musela většina cvičících jednotek odjet zasahovat.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů