Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Zásahy

strom2Dne 25.12.2023 ve 2:51 jsme zahájili monitoring vodního toku Zdobnice a potoků v katastru obce z důvodu rychlého tání sněhu a vydatných srážek.

Řeka Zdobnice vystoupala na 3. SPA. Voda naštěstí žádné škody nenapáchala, proto jsme situaci pouze monitorovali.

Při cestě na kontrolu mostu ke hřišti jsme rozřezali spadlé větvě na komunikaci směrem na Pěčín.

zdobnicePři zpáteční cestě z předchozího zásahu na základnu byla naše jednotka opět povolána na odstranění stromů vlivem těžkého mokrého sněhu, tentokrát do místní části Zdobnice, kde strom spadl na elektrické vedení, které strhl.

Zásah si proto vyžádal součinnost s pracovníky čez, kteří zajistili vedení nízkého napětí a my tak mohli strom z komunikace odklidit.

I nám se na Štědrý den nevyhnulo rozeznění sirény a na výzvu operačního střediska jsme byli vyslání na odstranění stromů z železniční trati na vlakové zastávce ve Slatině nad Zdobnicí. Po příjezdu na místo však na naše členy čekal strojvedoucí a po naložení potřebného vybavení se vydali vlakem směrem do Vamberka čistit trať od popadaných stromů.

Nakonec dojeli až do Doudleb nad Orlicí, kde na ně již čekal náš strojník s CAS.

Celkem odstranili 2 vzrostlé stromy a uklidili popadané větve. Při cestě z Doudleb ještě rozřezali 2 stromy na příjezdové komunikaci do Slatiny směrem od Rybné.

Video

 Dne 28.11.2023 byl naší jednotce ve 4:11 vyhlášen poplach na odstranění nakloněného stromu nad komunikaci vlivem mokrého sněhu.

Jednotka na místě spolupracovala s profesionální jednotkou z Rychnova.

pila22Ve středu 21.9.2022 byla naše jednotka povolána na žádost operačního střediska pardubického kraje k požáru pily v Kameničné.

V době příjezdu se již na místě nacházeli jednotky ze Žamberka a Kameničné.

Jednalo se o menší zahoření části pily.

Na žádost velitele zásahu provedla jednotka průzkum a po kontrole se vrátila zpět na základnu.

Více informací na FB FB

 

pilarokytnice2022Večer 18.7. byl vyhlášen poplach a výjezd naší jednotky k požáru pily v Rokytnici v Orlických horách.

Na místě zasahovalo celkem 14 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu.

Pohyb uvnitř objektu byl příliš nebezpečný, proto probíhal hasební zásah primárně zvenčí. Při zásahu došlo ke zranění jednoho z dobrovolných hasičů, byl ošetřen na místě.

Zásah trval do ranních hodin.

 

 

 

fotakFotogalerie ZDE.

Další informace a fotogalerie ze zásahu ZDE:  zonerama

 

trat strom 2 2022Pád stromu na trať 023 směr Pěčín -

Jednotka provedla odstranění padlého stromu za pomocí mototrové pily.

Přílohy:
Access this URL (https://hasicislatina.rajce.idnes.cz/Pad_stromu_na_trat_023_smer_Pecin_19.2.2022_11_42/?)Fotogalerie

strom 2 2022Pád stromů přes komunici - provedeno odranění stromu pomocí motorové pily.

Přílohy:
Access this URL (https://hasicislatina.rajce.idnes.cz/Pad_stromu_pres_komunici_17.2.2022_15_09/?)Fotogalerie

V neděli 25.4.2021 v 11:36 hodin byl vyhlášen poplach s ohlášeným požárem osobního automobilu ve Slatině nad Zdobnicí č.p.135.

Požár byl zlikvidován vysokotlakým proudem a s ochranou dýchací techniky.

 

 

 

stromkoleje10 2020Jednotka s CAS 20 Terrno povolána na pád stromu na trať č.023, vlak před stromem dobrzdil.
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že nedošlo ke zranění osob ve vlaku, poté pomocí řetězové motorové pily odtranila strom z kolejí.
Spolupráce s HZS SŽDC.

 

sl08Jednotka s CAS 20 Terrno povolána na zajištění místa po pádu stromu a přetržení elektrického vedení.
Spolupráce s HZS KHK UO Rychnov nad Kněžnou.

pecinles2020Jednotka s CAS 20 S2R Terrno povolána na požár lesního porostu v obci Pěčín.
Požár hrabanky o rozloze cca 100x100 metrů v těžké terénu.
Jednotka po příjezdu prováděla hašení pomocí 1 proudu C a dále dálkovou dopravu vody s CAS a 5000 litrů.

Fotogalerie

Video ze zásahu

strom20CAS 20 S2R Terrno povolána na odstranění vzrostlého stromu ze střechy rodinného domu.
Jednotka při cestě k zásahu odstranila strom přes silnici III/3195 pomocí dvou motorových pil.
Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu povolala na místo lezeckou skupinu z HZS KHK UO Rychnov nad Kněžnou.
Ve spolupráci pomocí lezecké techniky byl strom pomalu pečlivě odřezáván po malých kouscích pomocí ŘMP, aby nedošlo k poškození objektu.

Poškozená střecha byla provizorně zajištěna pomocí plachty.
Jednotka dále zajistila osvětlení místa zásahu.

Příloha: video ze zásahu

pov20mDA L1Z s 6 členy jednotky povolána na zajištění objektů proti v niknutí vody z důvodu intenzivních dešťů.
Jednotka pomocí pytlů z pískem odkláněla tok vody od domů.
Dále bylo prováděno monitorování vodních toků a suchého poldru na obcí.

Příloha: fotogalerie ze zásahu

javorniceauto2020mJednotka s CAS 20 Terrno  a DA L1Z povolána do obce Dlouhá ves na likvidaci následků bleskových povodní.Jednotka za pomoci dvou kalových čerpadel odsávala vodu ze třech rodinných domů.

Dále pomohla rozmísťovat protipovodňové pytle HZS KHK.další členové JSDH plnili se starostou obce a členy Mysliveckého sdružení pytle pískem v podniku Zdobnice a.s.

Příloha: Video z výjezdu jednotky

Příloha: Fotogalerie ze zásahu

javorniceauto2020mPožár - Jednotka s CAS 20 S2R povolána na požár osobního automobilu v obci Javornice, po příjezdu na místo byla jednotka odeslána zpět na základnu, zahoření bylo malého rozsahu a bylo zlikvidováno před příjezdem jednotky.

Příloha: Video z výjezdu jednotky

Jednotka s CAS 20 S2R Terrno byla povolána na strom přes komunikaci III/3195 směrem na Javornici.
Provedeným průzkumem nebyl až do obce Javornice strom nalezen.
Jednotka se vrátila zpět na základnu.

elvedeniJednotka s CAS 20 Terrno vyjela na strom, spadlý na elektrické vedení.
Jednotka ve spoluprácí s HZS PS Rychnov nad Kněžnou zajistila místo a poté předala energetikům.
Spolupráce s Policií ČR

Příloha: fotogalerie

tunel2019mCAS20 S2R Terrno s 5 členy jednotky se zúčastnila taktického cvičení Tunel 2019.
Prostor cvičení byl situován blízko pěčínského tunelu ve špatně přístupném terénu.
Jednotka při cvičení provedla transport věcných prostředku k železniční trati. Byla procvičena ze zřízení nouzového přenosného převaděče digitálního signálu a jeho konverze.
Dále byla seznámena s manipulací a obsluhou technických prostředků pro převoz materiálu a zraněných osob po železnici a byl předveden kolejový vozík.

 Příloha: fotogalerie

Jednotka s CAS 24 S2R Terrno povolána na požár lesa u silnice III/3198.
Průzkumem v dané oblasti žádné hoření nebylo nalezeno.
Jednalo se o planý poplach.

Jednotka s CAS 20 povolána na nouzové otevření domu č.p.119, kde se měla nacházet osoba v bezvědomí.
Následným průzkumem byla nalezena osoba bez známek života.
Po té se jednotka vrátila zpět na základnu.

CAS 20 S2R Terrno a DA L1Z Ford s 11 členy jednotky povolány na odstranění stromu z komunikace.
Jednotka provedla odstranění 3 stromů ze silnice III/3198 Slatina nad Zdobnicí-Pěčín pomocí dvou motorových řetězových pil.


vichrice3 2019CAS 20 S2R Terrno a DA L1Z Ford s 11 členy jednotky povolány na odstranění stromu z komunikace.
Jednotka provedla odstranění 9 stromů spadlých na silnici III/3128 Slatina nad Zdobnicí-Rybná nad Zdobnicí pomocí třech motorových řetězových pil.

 Příloha: fotogalerie
 Příloha: video


strom2019CAS20 S2R s pěti členy jednotky povolána KOPIS na odstranění stromu ze silnice III/3195.
Strom byl odstraněn pomocí dvou motorových pil.

 Příloha: video
 Příloha: fotogalerie

Jednotka s CAS20 S2R vyjela odstranit KOPIS nahlášený strom, který spadl na střechu rodinného domu.
Vzhledem k nedostupnému terénu museli zasahující členové jít část trasy pěšky.
Strom byl odstraněn pomocí dvou motorových pil.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů