Aktualizace stránek :

Základní informace o sboru a výjezdové jednotce

Náš hasičský sbor působí v obci Slatina nad Zdobnicí, která se nachází na východě čech v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou.   Informace o naší obci najdete stránkách obce
Slatina nad Zdobnicí.

Máme 84 členů a jsme zařazeni do výjezdové kategorie JPO III.
SDH Vyjíždíme tedy do 10 minut od zaznění sirény na naší hasičské zbrojnici v horní části obce,která je spouštěna pomocí radiového signálu z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje,územního odboru Rychnově nad Kněžnou.Jako podpůrný signalizační prostředek nám slouží SMS brána,tady příchozí SMS na mobilní telefon každého člena výjezdové skupiny.

   Naše výjezdová jednotka se podílí na operativní činnosti hasičů nejen v naší obci,ale i mimo ní v rámci poplachových plánů okresu.Máme nemalé zkušenosti z akcí výpomoci při likvidací následků povodní a jiných živelných událostech.

     Máme bohaté zkušenosti s prací s mládeží a také se náš sbor zůčastňuje dětské soutěže PLAMEN a dalších,aktivně se podílí na tradičním letním dětském táboře s hasičskou tématikou v Lukavici a Brodci, který se těší velké oblibě.  Interní sdělení pro naše členy :

© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz