Letní hasičský tábor


Letní tábor Brodec aneb Pravěk-údolí mamutů

V sobotu 20.7.2013 se sjela přibližně stovka dětí a dvacítka dospělých z Doudleb, Rybné,Slatiny, Vrbice, Rokytnice, Čestic a Přepych u potoka Brodec, aby zde prožili čtrnáct dní na tradičním letním táboře, pořádaném SDH Doudleby,letos pod názvem Pravěk-údolí mamutů.
Při příjezdu na nás čekal mamut „téměř „ve skutečné velikosti a každý sbor dostal malého mamuta jako talisman.
Programová vedoucí měla připraveno jako každý rok bohatý program. Spousta her, pravěká škola, kde jsme se učili rozpoznávat stopy, stromy, typy ohně a různé jiné zajímavosti z přírody. Protože bylo velice teplé počasí, trávili jsme většinu času v lese, využil se bazén, i sprchování pod proudem vody od požární stříkačky.
Také jsme byli na pěším výletě v Častolovicích v ZOO.
Náš tábor navštívili policisti z Kostelce n.O, policejní kynologové předvedli práci se psem, dokonce si odvážlivci z našich řad mohli vyzkoušet roli figuranta.
A jaký by to byl hasičský tábor bez ukázek hasičské techniky. O to se postarali hasiči z Rychnova n.Kn. Také přijeli hasiči z Opatovic n.L se záchranářskými psy, přiblížili nám způsob práce při vyhledávání ztracených nebo zavalených osob. Ti větší měli možnost se zúčastnit v noci vyhledání osoby v lese.
Nechyběla ani oblíbená diskotéka, ani noční hra.
Již tradičně výtečná kuchyně Milušky a Pepy chutnala určitě všem, kbelík na zbytky byl vždy téměř prázdný.
Myslím si, že jsme si tábor užili jak malí, tak i ti dříve narození.
Každý sbor si odvezl malého mamuta jako památku na pěkně prožitou část prázdnin. Trička, letos v barvě černé, jsou již tradičně oblíbeným suvenýrem. Za slatinský sbor se zúčastnili:
Míša Macháček, Míša Roleček, Štěpán a Iva Syrovátkovi, Aleš Vladyka, Vojta Bednář, Renča Urbánková, Péťa Koželuhová, Andulka a Ráďa Macháčkovy, Filip Kotyza, David a Terka Balcarovi. Jako vedoucí Klára Jakubcová a Božena Krsková.

Příloha: Fotogalerie


Brodec 2012

V sobotu 14. 7. se táborové základna u potoka Brodec zaplnila více než 80 účastníky hasičského tábora.
Táborníky doplnil potřebný personál, který zajišťuje stravování, program a veškerý chod tábora. Pořadateli jsou hasičské sbory Doudleby n. O., Vrbice, Rybná n. Zd., Rokytnice v O.h., Slatina n. Zd. a Dlouhá Ves.
Letos se jedná v pořadí o 11. letní tábor.
Ten první se uskutečnil v Potštejně r. 2002. V letech 2003 - 2007 tábořili mladí hasiči v Lukavici a od roku 2008 se základna nalézá v údolí potoka Brodec u obce Kozodry.
Jako každoročně je pro účastníky připravena celotáborová hra, tentokrát organizátoři oživili piráty z Karibiku, kteří jsou ale tak trochu situováni i na Havaj.
První týden pobytu sice provázelo proměnlivé počasí s občasnými dešti, ale s tím co prožívali táborníci v minulých letech, se nedá vůbec srovnat.

Příloha: Fotogalerie


Letní tábor - Brodec 2011

Dne 16. 7. se u potoka Brodec, na táborové základně, pořádané hasičskými sbory Doudleby n. O., Vrbice, Rybná n. Zd., Rokytnice v O.h. a Slatina n. Zd. se sjelo na 42 účastníků letního hasičského tábora, doplněných potřebným personálem.
Jako každoročně je pro účastníky připravena celotáborová hra Pro tentokrát sáhli organizátoři do literární klasiky. Jestli roku 1873 sepsal Jules Verne román Cesta kolem světa za 80 dní, po 128 letech měli táborníci na tuto štreku jen 14 dnů. Svůj úkol splnili, přestože jim počasí koncem prvního týdne pobytu připravilo vodní lázeň.
Táborníci překonali nepřízeň počasí, aby nakonec splnili všechny své úkoly a naše malá skupina se nakonec umístila na 3. místě. Další podrobnosti doplníme dalšími detaily, po návratu Honzy Brokeše, který se podílel na programu tábora.

Příloha: 10 fotografií

Brodcem vládne středověk - ročník 2010

Pod tímto mottem se odehrává činnost účastníků tábora Brodec 2010, který začal 17. července 2010.
Oproti minulosti značně zeštíhlil a pořadatelé dělají vše pro to, aby odstranili nedostatky minulého roku a vrátili táboru dobrou pověst předchozích ročníků.
Jak bylo zmíněno, celotáborová hra posouvá děti do rytířských dob středověkých Čech. Tomu jsou přizpůsobeny soutěže, ale i celodenní výlet ve středu 21. července směřoval na starobylý hrad Litice.
K dobré náladě přispělo i počasí.

Příloha: 18 fotografií

Hasičský tábor Brodec 2009

V sobotu 18. července zaplnili louku u potoku Brodec účastníci letního tábora.
Při nájezdu na tábor bohužel silně pršelo a voda louce příliš neprospěla. Nezbylo nic jiného, než vytáhnout pláštěnky a gumáky. V neděli se počasí umoudřilo, ale neodpustilo si odpoledne další spršku. Jestli se splní prognózy rosničkářů, mělo by se během tohoto týdne vyčasit a nic už nebude bránit plnění bohatého programu, který byl pořadateli tábora připraven.
K hasičskému táboru patří i účastnická trička, letos červená....
Další zprávy:
Předpovědi se nesplnily,pršelo skoro každý den ,a tak se brzy tábořiště změnilo na laguny a bažiny, ze kterých ani nebylo možné vytáhnout holínky. Bahno bylo téměř všude. Ale ani tyto těžké podmínky nás neodradily od plnění dalšího programu. Děti se dosytnosti vyřádily v lese, hráli jsme hry, byli jsme na celodenním výletě na Vochtánce, kde si zájemci mohli zkusit střelbu z luku, hod oštěpem, jízdu na koni,a vyslechnout zajímavé povídání o živote opravdových indiánů.
Také jsme se byli podívat v Kostelci na zámku . Je škoda, že počasí neumožnilo uskutečnit program tak, jak ho programový tým naplánoval. Nemohli jsme dokončit obrácený den, kdy místo večeře byl budíček, rozcvička,potom snídaně, dále jsme měli pokračovat programem jako ve dne. Ale přišla bouřka, a museli jsme jít spát.Snad někdy příště.Asi nejvíc se dětem líbila hra nazvaná Zlatá horečka.Celý den jsme plnili úkoly a dostávali jsme za to táborové peníze. Za ty si potom děti kupovaly oběd, večeři, koupel, mohli jít do salonu na drink.Potom si je děti rozdělily a nechaly na památku.
Jako tradičně nás přijeli navštívit hasiči, městská policie z Lázní Bohdaneč,kejklíři ze skupiny Ascaria. kteří nás učili žonglovat, točit talíři na tyčce. Večer nám ukázali žonglování s ohněm. Dva týdny uběhly jako voda a je tu loučení. I přes nepřízeň počasí se všem tábor moc líbil. Za rok nashledanou!

Tábora se zúčastnili: Jakub Čermák, David Lebruška, Jaroslav Průša, Pavel Křepela, Jiří Hostinský, Bernadeta Halbrštátová, Romana Dušková,Klára Jakubcová,Jan Šeda, Daniel Šeda,David Balcar, Tereza Balcarová..
Vedoucí: Božena Krsková
Praktikanti: Jakub Lebruška, Michaela Balcarová.
V programu pracovali: Jan Brokeš, Michaela Šedová, Jakub Dudek a Martina Michaličková.

Příloha: 33 fotografií

Tmavomodrý svět, aneb hasičský tábor Brodec 2008

Na nové lokalitě a bez mezinárodní účasti zahájili 19. července mladí hasiči sedmi sborů svůj čtrnáctidenní pobyt na tradičním letním táboře.
Stany zaplnily část louky na břehu potoku Brodec, poblíž obce Kozodry. Pro děti je připraven bohatý program a průvodcem celotáborové hry bude letos galský hrdina Asterix a jeho přátelé.
   Sehraný kolektiv pořadatelů i tentokrát připravil bohaté komfortní zázemí a pestrou chutnou stravu.
   A proč tmavomodrý svět? Vyhledávaným a ceněným táborovým suvenýrem je vždy pamětní tričko. A v tomto roce má tmavomodrou barvu...

Účastníci tábora pokračují v soutěžích a hrách, ve kterých plní příkazy Asterixe, Obelixe a ostaní té galské havěti. Hodnotný byl především pěší výlet na Homol, který se díky rozlehlosti okolních lesů změnil i na bloudění labirintem.
   Za pěkného počasí proběhl druhý týden táboření. Bohatý prgram obohatily ukázky hasičů z Rychnova n. Kn., Policie a klubu vojenské historie z Dobrušky. Při posledním nástupu byly vyhlášeny výsledky celotáborové hry a nás potěšilo, že vítězem se stalo spojené drustvo Slatina - Vrbice.
   Táborníci se jenom neradi loučili s kamarády a utěšovali se nadějí, že za rok se znovu setkají u Brodce znovu.

zdroj: Antonín Ulrych    


Příloha: 104 fotografií

Lukavice 2007-za starými pověstmi českými

Hasičský mezinárodní tábor v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou získává svou dobrou tradici.
   Letos proběhl po šesté a jako 4. mezinárodní. V sobotu 14. července překročila řeku Kněžnou více než stovka děti 4 zemí. Letos mladé Slováky a Poláky doplnili i Němci.
   Je pochopitelné, že tak rozsáhlou akci nelze udělat bez podpory všech zúčastněných složek a štědrých sponzorů. Na vlastní organizaci se podílely sbory dobrovolných hasičů Doudleby n. O., Čestice, Lázně Bohdaneč, Rokytnice v O.h., Rybná n. Zd., Slatina n. Zd., Vrbice a Záměl. Finanční prostředky poskytly i obce sídel jmenovaných sborů, a především pak Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Královéhradecký krajský úřad.
   Celotáborová hra tento rok sledovala českou mytologii. Děti se setkali s bájnými postavami praotců Čecha a Lecha. Nechyběla kněžna Libuše, její sestra Kazi, Bivoj, vypasený kanec a jiné figurky z českých pověstí. Na dodržování poledního klidu bedlivě dohlížela polednice, která nelítostně trestala porušování odpočinkového režimu.
   Děti naplno využily krásného počasí a tak kromě plnění úkolů vyplývajících z celotáborové hry se plně věnovaly sportu, koupání, a opakovaly si hasičské dovednosti.
   Program doplnily tradiční ukázky, které letos zajistili hasiči z Kostelce n. O. a z Rychnova n. Kn. Své dovednosti předvedla městská policie z Kostelce n. O. a Lázní Bohdaneč. Velký ohlas si získalo vystoupení klubu vojenské techniky z Dobrušky.
   Letní počasí, náročný a dobře sladěný program, pestrá a vydatná strava, dokonalý technický servis a letité kamarádské vztahy většiny účastníků, ovlivnily dobrou náladu a pohodu všech táborníků. Není divu, že čtrnáct dnů uteklo jako voda a přišlo loučení, které mnohdy rovázely i slzičky, ale především slib - za rok nashledanou.
   Jako vzácnou památkou si každý účastník odvezl tričko v azurově modré barvě a řadu vzpomínek na skvělých čtrnáct dnů prožitých v přírodě s dobrými kamarády. Pro nás je potěšitelné, že naši zástupci vybojovali po lítém boji se svými rybenskými kamarády vítězství v celotáborové hře.

zdroj: Antonín Ulrych    


Příloha: 75 fotografií

Na ostrově trosečníků - rok 2006

Lukavice 2006 Od 23. července do 11. srpna 2006 proběhl v Lukavici již pátý hasičský tábor. Potřetí jsme zde mohli přivítat i zahraniční táborníky ze slovenské obce Gerlachov a polského města Miedzyrzec Podlaski.
   Téměř 120 dětí se letos přeneslo na pomyslný ostrov, na kterém měly trávit dva roky prázdnin. Právě v duchu slavné knihy Julese Verna měla letos probíhat celo táborová hra a to byl důvod večerních návštěv ducha mrtvého trosečníka Francoa Bodvena,který novým ztroskotancům zadával úkoly. Táborníci, rozdělení do osmi oddílů, museli prozkoumat svůj "ostrov", postavit si příbytky, oslavit vánoce, které podle Bodvenova kalendáře připadly 8. srpna. z dalších úkolů je nutno zmínit výrobu primitivních zbraní a jejich užívání, ale i boj s piráty, kterým program vrcholil. Mimo celo táborovou hru se samozřejmě dostalo i na jiné činnosti a prověrku hasičských dovedností a turnaj v přehazované.
   Jako tradičně se prezentovaly svým vystoupením a ukázkami profesionální hasiči z Rychnova n. Kn., hasiči z Kostelce n. O., členové šermířského spolku a současně i klubu vojenské historie s mobilním protileteckým dělem a zbraněmi. Se svou činností nás seznámili i městští policisté z Lázní Bohdaneč.
   Největší komplikace účastníkům tábora přineslo počasí, které soustavnými dešti (5 dnů za sebou) znepříjemnilo pobyt v přírodě. Toto období se částečně podařilo vyplnit otevřením táborového kina, které mělo produkce ve chvílích největších dešťů. Poslední dny pobytu přinesly výrazné zlepšení počasí a tím zlepšení dojmu z pobytu v přírodě, ale i možnost dokončit většinu úkolů, kterými se naplnil scénář hry na trosečníky a shlédnout tradiční ohňostroj.
   Tábor se podle názoru většiny účastníků líbil, i přes již zmíněnou nepřízeň počasí. Opět jsme zaznamenaly řadu návštěv. Ta nejvzácnější se dostavila 3. srpna v osobě Ing. Moniky Homolkové-Němečkové, náměstka starosty SH ČMS.

zdroj: Antonín Ulrych    


Příloha: 85 fotografií

Hasiči v pravěku - rok 2005

Pro nezasvěceného se to může zdát jako nemožná kombinace, ale účastníci mezinárodního tábora mladých hasičů v Lukavici mají v těchto pojmech jasno.
Od 30. července do 13. srpna se více než stovka dětí zdokonalovala v hasičských dovednostech a ve zbývajícím čase se seznamovala s životem v pravěku. Není proto divu, že děti vlastnoručně vyrobenými oštěpy lovily mamuty, budovaly obytné chýše, pálily keramiku, pekly placky a občas se setkaly s neandrtálci. Bohužel se vedoucím tábora nepodařilo tyto primitivní tvory zcela izolovat a stalo se, že unikli do vyspělé civilizace a k údivu obsluhy benzinové pumpy v Rychnově tankovali benzín.

Denní program pochopitelně doplňovaly požární poplachy. V táboře se svými ukázkami prezentovala Policie ČR. Nejvíc se líbil výcvik služebních psů a zbraně. Ukázkou techniky a činnosti se představili hasiči z Kostelce n. O.

Celé osazenstvo tábora v sobotu 6. srpna opustilo svou základnu, aby se ve Slatině n. Zd. zúčastnilo slavnostního odpoledne. Část táborníků se osobně podílela ukázkami požárních útoků a štafetových běhů v časovém bloku, programu, který byl věnován hasičům.

Náročný program doplnily i sportovní soutěže a jednotlivé sbory bojovaly o prvenství v přehazované, malé kopané a v piškvorkách. Nechyběl pochopitelně táborák s tradičním koncertem country skupiny Špunti. Jedinou vadou na kráse bylo počasí. Časté deště a chladno si vyžadovalo změny programu a vysoušení promáčeného oblečení a bot. Na všechno špatné se brzy zapomene a tak památkou pro každého účastníka budou pěkné vzpomínky a červené tričko s logem tábora.

zdroj: Antonín Ulrych


Příloha: 75 fotografií

Rok 2004:

V druhé polovině srpna se uskutečnil opět již oblíbený letní dětský tábor v Lukavici u Rychnova nadKněžnou. Od běžného tábora se prakticky neliší,budíček,nástup.5x denně jídlo,táborové hry,rajóny,hlídky atd. Jedno je ale odlišné,smysl tábora.Ne všichni,až dospějí,se stanou hasiči z povolání,ale duch Svatého Floriána je učí důslednosti,loajalitě a smyslu pro zodpovědnost.
V útulném táboře uprostřed lesa trávilo poslední letní dny na stotřicet dětí z okresu Rychnov nad Kněžnou, Polska a Slovenska spolu se čtyřicetičlenným sborem "dospěláků". "Nebýt grantu Královéhradeckého hejtmana a jejich zaměstnanců,kteří se na této rozsáhlé akci co do počtu dětí podíleli,nebylo by možné tento tábor uskutečnit.Svůj podíl na tom má i Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže,které se podílelo vetšinovou finanční částkou."podotkl pan Michálek,člen SDH Doudleby na d Orlicí.
Tábor byl vybaven kompletním sociálním zažízením,děti měli k dispizici sprchy s teplou vodou.Nechyběli ani odborní pracovníci z řad zdravotníků českých,ale i slovenských a polských,kteří byli v táboře také ubytovaní. Dětem přijeli také ukázat techniku profesionální hasiči z Rychnova a HZS podniku Škoda Kvasiny,nechyběla ani velmi zajímavá přednáška policistů ze správního odboru úseku zbraní a přednáška o drogové prevenci.
Velkému zájmu se těšila hra "Excalibur Krále Artuše",ve které byly děti byli rozděleny do osmi válečných družin bez rozdílu národnostiv dobových kostýmech.
Na závěr tábora proběhl závod v požárním útoku a slatinské družstvo se nenechalo zahambit a obsadilo první umístění.

Příloha: 54 fotografií

Rok 2003:

Největší akcí, kterou jsme pro mladé hasiče připravili, byl opět byl letní tábor. Tentokrát jsme tábořili v Lukavici u Rychnova a oproti minulému roku byl delší, od 2. do 13. srpna. Jestli jsme loni tábořili spolu s SDH Doudleby n. O., Rybná n. Zd. a Vamberk, letos naší sestavu doplnili mladí hasiči ze Záměle, Rokytnice, Lukavice a Kunvald.
Finanční prostředky jsme získali ze tří zdrojů, a to z příspěvku obce, státní dotace z ministerstva školství a od účastníků tábora. Týdenní pobyt v Lukavici se líbil, přispěla k tomu pěkná lokalita tábořiště, stravování, i přes jisté problémy se sestavováním denního programu, který musel být podřízen extrémně vysokým denním teplotám, které provázely celou dobu konání tábora. Památkou na pobyt pod stany je mnoho fotografií, ale také videozáznam, který je už konečně zpracován. Navíc si kolektiv přivezl sadu nových
V organizování tábora chceme pokračovat i příští rok, i když pořadatelé jej chtějí udělat v menším rozsahu. 102 dětí je na zajištění plného využití času přeci jenom trochu moc. Úplná likvidace tábora jeho úklid byl dokončen 16 srpna. Dne 10 srpna jsme přivítali na táborové základně několik našich členů, kteří k návštěvě využili kondiční jízdy dopravního auta Avia. V přípravném období se zástupci našeho sboru zúčastnili tří porad svolaných v souvislosti zajištění tábora. Všechny proběhly v Doudlebách a byly ve dnech 20. února, 12. června a 11. července.© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz